MÁY ĐÁNH BÓNG 3 ĐẦU

Số đầu đánh bóng pcs 3
Đường kính lá số mm 150
Chiều cao lớn nhất mm 250
Chiều rộng lớn nhất mm 150
Tốc độ băng tải  m/ phút 0-3
Chiều rộng băng tải điều chỉnh mm 200
Công suất đầu đánh bóng kw 3
Kích thước tổng thể ()D x R x C) mm 3200 x 800 x 1800
Trọng lượng kg 500
Đầu mài tự động lên - xuống ( dùng cảm biến)
Lực tỳ đánh bóng điều chỉnh được (áp suất khí nén)
Có khay chắn nước (inox304)

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/gQwi-dvMR1o?si=C828VSYOr5l2JJUo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Liên kết mạng

Back To Top
0905 203 706