Các loại máy khác

Cần trục 270 độ

Được thiết kế nhằm mục đích sử dụng kết hợp với bộ hút đá (VACUUM LIFTERS) để nâng và di chuyển các tấm đá dễ dàng

Cần trục 360

Cần trục xoay 360 Được thiết kế nhằm mục đích sử dụng kết hợp với bộ hút đá ( Vacuum Lifters) để nâng và di chuyển các tấm đá dễ dàng.

Liên kết mạng

Back To Top
0905 203 706