Máy đánh bóng

Máy đa năng (Wave model)

Máy đánh bóng đa năng thích hợp hoàn hảo cho xưởng nhỏ và rộng. Sự kết hợp 3 chiều X,Y,Z giúp đánh bóng các bề mặt , cạnh dễ dàng . Ngoài ra có thể cắt các đường tròn  , elip , phào chỉ,…

Liên kết mạng

Back To Top