Máy cắt khai thác mỏ

Tốc độ dây cắt 0-40 m/s
Tốc độ cắt 0-30 m/h
Khoảng cách điều chỉnh 450 mm
Khoảng cách cắt 1750 mm
Motor chính 37 kw
Góc quay 360 degree
Chiều dài dây cắt tối đa 60 m
Trọng lượng máy 1500 kg

Liên kết mạng

Back To Top