KHUNG NÂNG HẠ TẤM ĐÁ - ACTAS04

- Để tấm đá lên mặt lớn rồi kéo lên thì tấm đá sẽ nằm ngang 

Mã Hàng 

ChiềuDài

(mm)

Chiều Rộng

(mm)

Chiều Cao

(mm)

Ghi Chú 

ACTAS04

3000

2000

1000

Có 4 bánh xe, Tải trọng 1000kg

Liên kết mạng

Back To Top
0905 203 706