Máy xẻ trụ nhiều lưỡi

Đường kính lưỡi cắt 1600 mm
Số lưỡi cắt 8  
Nâng hạ đầu cắt 1000 mm
Kích thước cắt 3500 x 1300 x 900 mm
Motor chính 45 kw
Lượng nước tiêu thụ 30 m3/h
Khối lượng 7000 kg

Liên kết mạng

Back To Top