Máy cắt dây đá tấm ( Slab Wire Splitter)

Chức năng: Tách mỏng các tấm đá.

Kích thước cắt  ( DxR)

2000mm x 1500mm

Tổng công suất

13kw

Kích thước bàn (DxR)

2200 x 1600 mm

Đường kinh dây

8-12mm

Tổng trọng lượng

               1500 kg

Tốc độ dây cắt

             8-40m/s

Chế độ căng dây tự động ,đảm bảo độ thẳng ,phẳng tấm cắt

Liên kết mạng

Back To Top