Máy Cắt Đá Theo Qui Cách

Dùng cắt tấm dài thành các qui cách nhỏ : granite ,marbe, concrete ,…

Chiều rộng tấm lớn nhất  600mm
Chiều dày cắt max 100mm
Đường kính đĩa cắt 400mm
Motor chính 18.5 kw
Đầu cắt vào ra Điều khiển bằng biến tần  
Đẩy đá bằng tay Bàn roller
Kích thước máy 3000 x 2100 x 2100mm

 

Liên kết mạng

Back To Top