Lá số đánh bóng đá marble D180mm

* Công dụng:

Dùng để đánh bóng bề mặt các loại đá: granite, marble,...

Liên kết mạng

Back To Top
0905 203 706