ĐẦU BO PHÀO 3CM

* Công dụng:

Dùng để bo cạnh tấm đá theo biên dạng định hình

Liên kết mạng

Back To Top
0905 203 706